BUGÜN 10 KASIM! ATATÜRK’Ü SAYGIYLA ANIYORUZ…

10 Kasım

Saatler 9’u 5 geçmesin istedik. Onun sevgisi, açtığı yol, sunduğu nice ayrıcalıklar ve ilkeleriyle birlikte yaşıyor, bir gün dahi sevgi ve saygımızdan bir şey eksik etmiyoruz. 10 Kasım 1938’de yaşamını yitiren Türkiye’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız olan Mustafa Kemal Atatürk’ü cephelerde savaşmış, Türk Ulusal Hareketi’ne önderlik etmiş, Cumhuriyet’in kurulmasını sağlamıştır. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye halkının milli demokratik devriminin önderidir. O’nun hayatı, daha 1908 Devrimi öncesinden 1938’de hayata göz yummasına kadar toplumumuzun devrim süreçleriyle iç içedir.

İçinde bulunduğumuz çağı belirleyen, öngören büyük devrimleriyle birlikte tüm dünyada Ulu Önderimiz her gün olduğu gibi 10 Kasım‘da da saygıyla anılmaktadır. Yaptığı eylemler, yalnızca milli tarihimizde değil, insanlık tarihinde de büyük değişimlere, yeniliklere sebep olmuştur. Kurtuluş Savaşımızın ve Cumhuriyet Devrimimizin tüm dünyada Kemalist Devrim olarak Atatürk’le beraber anılması bizim için gurur kaynağıdır.

Efendiler, fırkamızın gelecekteki harekât ve icraatıyla alakalı tedbirleri burada hep beraber müzakere edeceğiz. Gelecek için en isabetli ve memleketin ihtiyaçlarına en uygun kararlara ulaşmaya çalışacağız. Gelecek senelerdeki icraatımızın Cumhuriyet ve halkçılık idaresi altında memlekete yeni saadetler, yeni şerefler kazandıracağına itimadım vardır. Efendiler, geleceğe ait tedbirler hakkında fikir alışverişinde bulunmadan evvel maziye ait vakalar ve hadiseler hakkında maruzatta bulunmak ve senelerden beri devam eden faaliyet ve icraatımızın milletimize hesabını vermek vazifem olduğu kanaatindeyim. Hadiseler ile dolu olan dokuz senelik bir devrenin tarihine temas edecek maruzat ve beyanatım uzun sürecektir. Fakat mesele, yapılması zaruri bir vazife olduğuna göre, beni mazur göreceğinizi ümit ederim.”

Atatürk’ü anlamak

Atatürk’ü anlamak, tarih kitaplarından da öte yaptığı devrimleri, savaştığı cepheleri, okuduğu kitapları, dinlediği müzikleri anlamaktan geçer. O yalnızca bir önder değil, aynı zamanda Türk milletine içtenlikle güvenen, içinde insan sevgisi barındıran bir insandı. Atatürk, Türk milletine olan inancını şöyle anlatmıştır;

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!”

Ulu Önderimizi her gün olduğu gibi 10 Kasım‘da da özlemle ve sevgiyle anıyor, yasımızı paylaşıyoruz.

Bir yorum bırak